ĐÁ BANH GIAO HỮU GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG TÂM PHÁT VÀ CÔNG TY TNHH TMD-DV PHI PHƯỢNG HOÀNG