Nội dung

 1. CƠ CẤU NHÂN SỰ CÔNG TY HỒNG TÂM PHÁT
  1. Cơ cấu nhân sự của Hồng Tâm Phát chia thành 3 khối:
  2. Cụ thể vai trò từng phòng ban trong cơ cấu nhân sự của Hồng Tâm Phát:
  3. Một số hình ảnh hoạt động của anh em Hồng Tâm Phát.

CƠ CẤU NHÂN SỰ CÔNG TY HỒNG TÂM PHÁT

Trải qua nhiều năm hoạt động, Hồng Tâm Phát tự hào có một đội ngũ nhân sự vững mạnh, nhiệt huyết và năng động. Tốc độ phát triển vượt bậc và mở rộng thi trường bền vững luôn đồng hành cùng yếu tố phát triển nội lực con người trong bộ máy công ty. Chính vì vậy chúng tôi không ngừng nâng cao cho sự phát triển con người, kiến thức chuyên môn và văn hoá doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho mỗi thành viên phát huy hết khả năng của mình cho sự phát triển của công ty và bản thân.

 

Cơ cấu nhân sự của Hồng Tâm Phát chia thành 3 khối:

 • Ban lãnh đạo, khối văn phòng, bán hàng: 15 người
 • Khối truyền thông, bộ phận chăm sóc khách hàng: 25 người
 • Khối công nhân, giám sát, kỹ thuật, chuyên gia, quản lý: 120 người 

Để đạt hiệu quả cao và chuyên nghiệp trong công việc, Hồng Tâm Phát luôn nỗ lực định hình tổ chức nhân sự tại khối quản lý, văn phòng và không ngừng nâng cao tay nghề cho khối công nhân viên sửa chữa nhà và công tác vệ sinh. Các thành viên trong tập thể công ty luôn kết nối, gắn bó chặt chẽ với nhau, luôn luôn động viên và chia sẻ với nhau về công việc và cuộc sống tạo môi trường doanh nghiệp chuẩn tắc về mọi mặt.

Cụ thể vai trò từng phòng ban trong cơ cấu nhân sự của Hồng Tâm Phát:

 1. Phòng tìm kiếm k/hàng: Bao gồm online và đội sales truyền thống
 2. Phòng bán hàng: Tìm kiếm nguồn hàng, lên chương trình bán hàng
 3. Phòng thương mại: Liên kết với đội chuyên nghiệp và giao khoán toàn bộ các hạng mục mà công ty nhận.
 4. Phòng sản xuất: Chuyên khảo sát, báo giá và trục tiếp thi công.
 5. Phòng chăm sóc k/hàng: Chăm sóc, cải tiến chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhất, lâu bền nhất cho thị trường mục tiêu của công ty.

Một số hình ảnh hoạt động của anh em Hồng Tâm Phát.

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

 

Đó là vài nét phát thảo cơ cấu tổ chức nhân sự và văn hoá của Hồng Tâm Phát. Chúng tôi sẽ luôn duy trì và phát huy những hình ảnh đẹp đó để xây dựng một doanh nghiệp hùng mạnh và tốt đẹp nhất!